Wajibnya Niat Puasa Ramadhan Pandangan 4 Madzab

Ada hal yang perlu diperhatikan dalam menyambut puasa ramadhan, salah satunya mengenai rukun puasa yang pertamanya adalah NIAT.


Unsur / kriteria apa saja yang harus dipenuhi dalam niat? Baca lebih lanjut

Iklan

4 Imam 4 Jama’ah

Syaikh al-Qadhi Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Lawati (704 – 779H / 1304 – 1377M) atau terkenal dengan gelaran Ibnu Battutah rahimahUllah dalam catatan perjalanan beliau yang dikenali dengan “Rehlah Ibn Battutah” atau judul sebenarnya “Tuhfah an-Nuzzar fi ghara`ib al-amsar wa `aja`ib al-asfar” yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu oleh Ustaz Syed Nurul Akla dan Dr. Adi Setia dengan judul “Pengembaraan Ibn Battutah”, pada halaman 183 – 184 di bawah sub topik “Adat yang diamalkan oleh penduduk Makkah dalam solat dan kedudukan Imam-Imam Mazhab” dinyatakan, antara lain:

Dibandingkan dengan 3 orang imam yang lain, imam Mazhab Syafi`e diberikan penghormatan untuk melakukan solat di Maqam yang mulia, yaitu Maqam al-Khalil Ibrahim AS dan di Hatim yang cantik serta khusus untuk beliau. Inilah antara adat dan kebiasaan penduduk Makkah. Imam Mazhab Syafi`e ini dilantik oleh pihak pemerintah. Kebanyakan penduduk Makkah berpegang pada mazhab ini. ………… Baca lebih lanjut