Hak Kedua Ibu Bapak

Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abbas r.a. berkata: “Tiada seorang mukmin mempunyai kedua ibu bapak lalu ia pagi-pagi ia taat dan baik pada keduanya melainkan Allah s.w.t. membukakan untuknya daun pintu syurga, dan tidak mungkin Allah s.w.t. ridho padanya jika salah satu ibu atau bapanya murka kepadanya sehingga mendapat ridho dari keduanya. Ditanya: Meskipun orang tua itu zalim? Jawabnya: Meskipun zalim. Dan di dalam hadis marfu’ ada tambahan: Dan tiada pagi-pagi ia durhaka (menyakiti hati) orang tuanya melainkan Allah s.w.t. membukakan baginya dua pintu neraka dan jika hanya satu maka satu.” Baca lebih lanjut
Iklan

Berperasaan Burung

Orang yang berperasaan seperti burung akan mendapat tiket bebas masuk surga.
Rasulullah Bersabda : “Akan masuk surga beberapa kaum yg perasaan mereka seperti perasaan Burung “. (Sahih Muslim 13/484, hadist no. 5074)

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang di maksud dengan perasaan yang seperti perasaan burung itu adalah dalam hal kelembutannya dan kelunakannya. Ulama’ lainnya menerangkan bahwa yang di maksud adalah hati yang takut kepada Allah, karena burung adalah binatang yang paling takut kepada Allah. Selanjutnya rasa takut kepada Allah itu mendominasi diri mereka. Baca lebih lanjut